KONTAKT » VOP - Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

 

 Všeobecné obchodné podmienky, dokument.pdf

 

Web-stránka www.nafukovaciareklama.sk slúži ako on-line B2B katalóg, nie e-shop.

Všetky ceny tovaru uvedené v katalógu sú rámcové. Vyhradzujeme si právo na zmenu predajných cien.

Dôležité: Vyhradzujeme si právo na zmenu dodacích termínov v dôsledku objektívnej prekážky - výskytu pandémie COVID-19, čím sa môže naša spoločnosť dostať do omeškania s dodávkami tovarov. Tieto omeškania sa bude naša spoločnosť snažiť eliminovať alebo minimalizovať ak to bude možné, ale nie sme schopní ovplyvniť fungovanie subdodávateľských reťazcov v EU a vo svete.