KONTAKT » Reklamácia

REKLAMAČNÝ POSTUP

Reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom a právnym poriadkom platným v SR.

Tovar je potrebné reklamovať podľa podmienok reklamačného poriadku, ktorý je uvedený vo VOP.

Pri reklamácii je potrebné vypísať buď reklamačný protokol priamo TU SI STIAHNITE REKLAMAČNÝ PROTOKOL, alebo nám zaslať reklamáciu na e-mail: servis@nafukovaciareklama.sk

Reklamácia zaslaná na e-mailovú adresu servis@nafukovaciareklama.sk musí obsahovať: doklad o úhrade s dátumom predaja, číslo faktúry, špecifikáciu zakúpeného tovaru a popis závady, fotodokumentácia tiež napomôže.

Zásielku odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Neznámené zásielky bez oznámenia podľa reklamačného poriadku a bez dokladu o zakúpení tovaru nie sme povenní preberať.

Nezabudnite:

- dodať doklad o úhrade (faktúru, dodací list s dokladom z registračnej pokladne)

- popísať závadu reklamovaného tovaru

- uviesť názov alebo inú špecifikáciu reklamovaného tovaru

Reklamácia bude zaevidovaná a bez zbytočného odkladu vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

Reklamácia sa vzťahuje na tovar, ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe. Nadobúdaci doklad slúži ako záručný list.

!!!  Pozor  !!! Pri reklamácií vzniká riziko pre kupujúceho, kde dopravu za reklamáciu uhrádza kupujúci.