15. 11. 2022

Budovanie emócie ku značke

Je preukázaná skutočnosť, že väčšina rozhodnutí o nákupe je emotívna, nie logická. Ak existuje emociálne spojenie medzi spotrebiteľom a vašou spoločnosťou, získate skutočnú konkurenčnú výhodu.

Preto čoraz viac značiek siaha po vytváraní emočnej komunikácie, ktorá si získava srdcia a lojalitu zákazníkov.

 

Jedným zo spôsobov je využitie oudoorových či indoorových zábavných atrakcií s reklamnou potlačou či 3D nafukovacích reklám. 

 

Reklamné zábavné - eventové atrakcie alebo nafukovacia reklama pomáhajú preklenúť odstup medzi „potrebou“ vášho produktu alebo služby a „hľadaním“ vášho produktu či služby pričom iniciujú emociálnu túžbu, po ktorej kúpa vášho produktu alebo služby nasleduje, zvyšuje sa zákaznícka lojalita a povedomie o značke.

 

Poraďte sa s našim predajcom pri výbere reklamnej zábavné atrakcie či nafukovacie reklamy, ktoré posilnia vašu emočnú komunikáciu so zákazníkom a prispejú k budovaniu lojality k značke.